منوی دسته بندی

خوراک ها و آشپزی ایرانی

خوراک ها و آشپزی ایرانی

آش گندم سنتی یزد

آش گندم سنتی یزد، آش ساده و خوشمزه

آش گندم سنتی یزد از انواع آش های معروف و محلی ایرانی است که هم خوشمزه است و هم ساده تهیه می شود. آش گندم یزدی را در مراسم نذری بطور سنتی