منوی دسته بندی

قزوین

دریاچه اوان الموت قزوین

طبیعت گردی در استان قزوین

طبیعت گردی در استان قزوین که در نزدیکی کوه های البرز واقع شده بسیار لذت بخش است. طبیعت منطقه الموت و دریاچه اوان دارای زیبایی های بکر است.