منوی دسته بندی

ادبی

زندگی اشعار سهراب سپهری

زندگی نامه و اشعار سهراب سپهری

سهراب سپهری شاعر مشهور شعر نو و نقاش ماهر اهل کاشان است که عمر و زندگی خود را صرف مطالعه، سفر، سرودن شعر و نیز نقاشی و هنر کرد.