منوی دسته بندی

اشعار

اشعار و سخنان بزرگان

اشعار و سخنان بزرگان

اشعار و سخنان بزرگان به بازگو کردن داستان ها، اشعار و گفتارهای شیرین و معروف می پردازد که در مناسبت های مختلف کاربردی و مفید است.

آثار مانی کتاب ها و نقاشی ها

آثار مانی، کتاب ها و نقاشی ها

آثار مانی شامل کتاب، اشعار، نقاشی های متعدد هستند که در ایران کتاب ارژنگ که به بیان اصول دین مانویت با نقاشی های زیبا میپردازد مشهورتر است