روستای سلیم آباد تنکابن، روستای توریستی سفال تنکابن

روستای سلیم آباد تنکابن یک روستای توریستی زیبا و سرسبز است که هنر سفالگری اصیل و سنتی هنوز در آن رونق و شکوه دارد. روستای ملی سفال ایران