منوی دسته بندی

تپه باستانی

تپه باستانی نوشیجان ملایر

تپه نوشیجان ملایر، دژ باستانی مادها

تپه نوشیجان یکی از دژهای خشتی تمدن مادها با قدمت 2800 سال در نزدیکی ملایر همدان است که آثار سه دوره ماد، هخامنشی و اشکانی در آن کشف شده است.