منوی دسته بندی

همدان

شهر ملایر استان همدان

همدان

همدان و ملایر یادآور قوم ماد هستند که در تپه های باستانی مهمی مثل هگمتانه و نوشیجان آثار تاریخی آنها بجا مانده است. مقبره سیف الدوله و موزه