موزه ارتباطات تهران، موزه پست، یکی از جاهای دیدنی تهران

موزه ارتباطات یا پست تهران در یکی از باشکوه ترین عمارت های تاریخی ایران قرار دارد که برای همه به ویژه نوجوانان و دانش آموزان می تواند جذاب