میدان مشق تهران قدیم، گذرگاه فرهنگی تاریخی امروز

میدان مشق تهران یا باغ ملی در نزدیکی میدان توپخانه قدیم واقع شده که یکی از جذاب ترین مکان های تاریخی تهران است و زیباترین موزه های تهران