موزه زمان تهران، تماشاگه اولین موزه ساعت در ایران

موزه زمان تهران، اولین موزه ساعت های قدیمی و باارزش در ایران است و در یک باغ قاجاری و عمارت زیبای پهلوی با گچبری و معماری کم نظیر قرار گرف