هند

3 شب دهلی+2 شب آگرا+2شب جیپور ماهان (تهران)

3 شب دهلی+2 شب آگرا+2شب جیپور ماهان (تهران)

هتل دو تخته یک تخته کودک 6 تا 12 با تخت کودک 2 تا 6 بدون تخت RADISSON BLU DELHI CLARKS SH
3شب دهلی+ 2 شب آگرا+ 2شب جیپور تابان (تهران)

3شب دهلی+ 2 شب آگرا+ 2شب جیپور تابان (تهران)

آسیا
هتل دو تخته یک تخته کودک 6 تا 12 با تخت کودک 2 تا 6 بدون تخت RADISSON BLU DELHI CLARKS SH
3شب دهلی+2 شب آگرا+3 شب جیپور ایرعربیا (اصفهان)

3شب دهلی+2 شب آگرا+3 شب جیپور ایرعربیا (اصفهان)

هتل اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت INTERCONTONENTAL