گواهینامه ها

طولانی ترین سفرها ، حتی سفرهای چند هزار کیلومتری ، با یک گام آغاز می شوند.

شرکت مسافرت هوایی وگردشگری پوپک بختیاری باسابقه ای ده ساله باپرسنل مجرب و حرفه ای ومسلط به کامپیوتر یکی از پیشگامان صنعت گردشگری می باشد وهم اکنون فعالیت خود را

با داشتن مجوزهای زیر ادامه می دهد:

  • مجوز بند الف : جهت صدور بلیت داخلی و خارجی.
  • مجوز بند ب : جهت برگزاری تورهای داخلی و خارجی به اقصی نقاط ایران و جهان.
  • مجوز قطار : جهت صدور بلیت قطار به اقصی نقاط کشور.
  • مجوز پایانه های اتوبوسرانی : جهت صدور بلیت اتوبوس به اقصی نقاط کشور.

 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللل

بیانیه چشم انداز شرکت پوپک بختیاری

سعی ما بر این است تا بزرگ ترین ومحبوب ترین ارائه دهنده خدمات گردشگری در ایران      باشیم واین خواسته را با تاکید برخلق خاطراتی   متفاوت از سفر وتوجه ویژه به منافع ذینفعان                                                                                           محقق می سازیم.

للللللللللللللللللللللللللللللللل